Mengenal Fungsi Masjid bagi Umat Muslim dan sejarahnya

Mengenal Fungsi Masjid bagi Umat Muslim dan sejarahnya

Masjid kita kenal sebagai tempat peribadatan atau rumah ibadah bagi orang Islam atau muslim, ibadah yang dilakukan khususnya adalah shalat, terutama shalat wajib, fungsi masjid pun beragam dengan kegiatan muslim lainnya, yang dilakukan secara sendiri (Itikaf) maupun kelompok/bersama. Didalam masjid, Sholat wajib dilakukan secara bersama-sama atau berjamah, yang sebelumnya dipanggil dengan menggunakan Azan dan Iqomah. Sholat tersebut dipimpin oleh seorang imam yang berada didepan.

Didalam Masjid, saat dilakukan sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan dipisahkan pada posisinya, laki-laki berada didepan dan perempuan berada dibelakang, dan biasanya saat ini ditambahkan dengan sekat tabir.

Sejarah Masjid

Masjid Pertama Kali

Sejarah perkembangan masjid kebelakang dimulai dari Nabi Ibrahim AS akan kisahnya bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail, saat Nabi Ibrahim diperintahkan membawa keluarganya kelembah Baka dan meninggalkannya dalam penjagaan Allah.

Saat semua perbekalan Hajar habis baik kurma maupun air, ia mulai mencari cari dengan menuruni dan menaiki dua bukit Safa dan Marwa untuk diberikan pada anaknya Ismail yang saat itu masih dalam masa menyusui. Dan datanglah Malaikat Jibril untuk menolong mereka dengan mukjizat sumur Zam-zam.

Berkata Malaikat Jibril kepada Hajar :
Jangan takut diabaikan,' kata malaikat itu, 'karena ini adalah Rumah Tuhan yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan Tuhan tidak pernah mengabaikan hambanya. 

masjidil haram

Setelah kejadian itu, maka lembah tandus Baka mulai ramai didatangi para kafilah dan menjadi salah satu pusat kegiatan mereka. dan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mulai membangun Kabah atas perintah Allah sebagai rumah Allah, Masjid Al-haram / Masjidil Haram hingga sekarang. Masji Al-Haram sudah bayak sekali masa perombakan dan renovasi sesuai pada masa kepemimpinan kerajaan Saudi, baik dari bentuk maupun luasnya.

Dikutip dari sumber : Dikatakan juga didalam Hadis, “Dari Abu Dzar ra, ia berkata:
Saya bertanya kepada Rasulullah SAW soal masjid yang pertama kali didirikan? Maka Rasulullah SAW menjawab: “Masjid Al Haram” Kemudian aku bertanya lagi: Kemudian masjid apa lagi? Rasulullah SAW menjawab: “Masjid Al Aqsha” Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Berapa selisih jarak antara keduanya? Rasulullah SAW menjawab: “Empat puluh tahun.” (HR. Al Bukhari)

masjid al haram
source image : arrivalguides.com

Masjid Quba

Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang dibangun Nabi Muhammad SAW, ketika beliau melakukan perjalanan hijrah ditemani Abu Bakar Ash Shiddiq dari Mekah menuju Madinah, hijrah menghindari tekanan kafir Quraisy di Mekah dan mencari tanah baru untuk melanjutkan syiar Islam yaitu Madinah.

Masjid Qiblatain

Masjid Al Qiblatain disebut juga mesjid dua kiblat (Qiblatain) dibangun pada masa Rasulullah tahun 623 M, berada di Madinah. Masjid ini secara historis penting bagi umat Islam sebagai tempat Nabi Muhammad saw memimpin doa dan diperintahkan Allah swt untuk mengubah arah sholat (kiblat) dari Yerusalem ke Mekah Kabah. Dibagian dalamnya terdapat dua mihrob.